توجه: اين بخش صرفا جهت درخواست دريافت دانشنامه و ريزنمرات تاييد شده می باشد. لطفا از ارائه درخواست های غيرمرتبط خودداری نماييد.
نام کاربری:  
(شماره دانشجویی)
کلمه عبور :  
(کلمه عبور ندارم و یا آن را فراموش کرده ام)
ورود به بخش امور فارغ التحصيلان